Bekreftelsestendens

Bekreftelsestendens [Comfirmation bias]

INNHOLD

DEFINISJONER

Bekreftelsestendens er det at man søker etter, legger merke til, aksepterer og husker informasjon som bekrefter ens oppfatninger og glemmer motsigende informasjon.

«Slik tenkning gjør oss sårbare for feil fordi vi overser informasjon som tilsier at vi burde endre oppfatning. » (snl.no)

En enkel og klar forklaring på bekreftelsestendensen
En elevvennlig forklaring på bekreftelsestendensen .

IRL

Meteorolog snakker ut om hvordan bekreftelsestendensen gjorde at han hold på sin tro om at klimaendringer ikke var menneskeskapt
TedTalk om motivated reasoning (motivert tenkning ligner veldig på comfirmation bias).

FORSKNING

TESTER

Nummersekvens

Du kan teste en gitt regel enten (1) direkte, ved å se på tilfeller der den fungerer, eller (2) indirekte, ved å finne ut av på hvor den ikke fungerer. Dette klippet viser deltakerens tendens til å gå for valg #1 for å bekrefte sin hypotese.

Nummersekvens: 2, 4, 8

Oppgave: Disse tallene følger et mønster, eller en slags regel. Jeg vil at du skal prøve finne ut hva den regelen er. Måten du kan gjøre det på er å foreslå ditt eget sett med tall, og jeg vil svare “ja den følger regelen” eller “nei den følger ikke regelen”. Når du tror du har funnet regelen kan du gjette hva du tror den er.

Toupee feilslutningen

En person som er overbevist om at han kan se når noen bruker toupee (eller parykk) fordi de ser falske ut får stadig bekreftet sin tro når han ser en dårlig laget toupee. Men dette holder ikke som bevis! Det kan hende at noen av personen som han trodde brukte toupee faktisk ikke gjorde det. Det kan han ikke vite før han går bort å drar dem i håret. Men heller ikke dette ville holdt som bevis! For å faktisk bevise at han har rett måtte han også kontrollere folk som han IKKE mistenker at bruker toupee.

NB! Vi anbefaler ikke å dra folk i håret. Men kanskje du har en overbevisning som du kan test uten å fornærme folk.

Toupee feilslutningen

Legg igjen en kommentar