Forventingsskjema [Anticipation Guide]

Les påstandene nedenfor. Vedsiden av hver påstand marker om du er enig eller uenig. Etter å ha lest teksten, gå gjennom påstandene på nytt og gi utrykk for om du fortsatt er enig/uenig. Til sist begrunn svaret ditt med informasjon fra teksten.

Available Downloads:
Kategori:

Beskrivelse

I et forskningsprosjekt ved en ungdomsskole fikk vi innblikk i hvordan lærere tilpasser lese- og skrivestrategier til elevenes ferdighetsnivå og faglige krav. En lærer valgte å tilpasse Forventingsskjema (også kalt «Hva du tror du vet om…»). La oss kalle denne læren Miriam. Miriam ville utfordre elevene sine til å evaluere kilder kritisk. For hver påstand i skjema la hun inn to kilder elevene måtte lese, en troverdig og en utroverdig kilde. For å utfordre elevene prøvde hun å velge kilder som brøt med de strategiene elevene brukte for å evaluere kildens kvalitet. Hennes elever pleide å følge to enkle retningslinjer for å vurdere om de stolte på kilden eller ikke: (1) de stolte ikke på kilden hvis designet på hjemmesiden var shabby, (2) de stolte mer på kilden om den var publisert på et kjent troverdig nettsted eller skrevet av en ekspert, lege eller professor. På slutten av opplegget viste det seg at de fleste i klassen klarte å vurdere kvaliteten på kilden basert på argumentene som ble lagt frem. De så på kilden som mer troverdig hvis forfatteren integrerte begge sider av saken i sine argumenter, og mindre troverdig hvis forfatteren virket skråsikker i sine konklusjoner.  

 

Miriam følte også at det originale skjema manglet et metaperspektiv og rom for refleksjon. Derfor la hun inn oppgave 2 og 3 i skjema. Etter at elevene hadde fylt ut skjema, jobbet de i små grupper for å bli trygge før de senere hadde en klasse diskusjon. De ekstra oppgavene (2 og 3), var viktig for å gi elevene tid og rom til å tenke over egen tenkning før diskusjon.  

 

I møte med Miriam så vi hvor viktige elevenes argumentasjonsevne kan være når man evaluerer kilder. Du finner også et argumentasjons skjema i våres arkiver.

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Forventingsskjema [Anticipation Guide]”