Årsak-effekt

Velg en hendelse. Beskriv årsakene som fører til at hendelsen skjer og effekten av hendelsen.

Available Downloads:
Kategori:

Beskrivelse

Under et forskningsprosjekt ved en ungdomsskole fikk vi innblikk i hvordan lærere tilpasser lese- og skrivestrategier til elevenes ferdighetsnivå og faglige krav. En lærer valgte å tilpasse Årsak-effekt skjemaet. La oss kalle denne læren John. I en time om den kalde krigen ønsket John å konkretisere årsak-virkningsforhold som et historiefaglig konsept. Den første klassen han hadde opplegget med fikk utdelt et årsak-effekt skjema uten noen eksempler. John observerte at elevene hadde vansker med å identifisere årsaker. Før neste time gjorde han derfor noen endringer på skjema, han endret på spørsmålene og la til eksempler.   

Det kan være nyttig å starte timen med en bevisstgjøring av kriteriene elevene skal basere analysen sin på, for eksempel ved invitere de med på en refleksjon over hva historikere ser etter når de skal undersøke årsakene til hvorfor det blir krig. Fagets tradisjon og diskurs er ikke så åpenbart for elevene som lærene. Som eksperter i sitt fag har lærere mye underforstått kunnskap om bevismessige, begrepsmessige, metodologiske og kontekstuelle kriterier som vektlegges i faget. Disse kriteriene varier ofte fra fag til fag, eller tema til tema. I kjemi for eksempel ville man kanskje kategorisert årsaker annerledes. Undervisning bør tydeliggjøre hva disse kriteriene er og når hvilken kriterier skal brukes. John gjorde det ved å gå igjennom forskjellen på bakenforliggende og utløsende årsaker. Ved å gi elevene tittelen på årsakene (som “det ideologiske gapet” og “militær opprusting”), forteller han indirekte at dette er områder historikere undersøker når de skal finne årsakene til at krig oppstår. Neste gang elevene leser om en krig vil de forhåpentligvis enklere kunne identifisere ideologiske ulikheter som en potensiell årsak. 

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Årsak-effekt”